dnes je 20.4.2024

Input:

§ 15 ZDS Daňové přiznání

29.7.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

7.1.3.1
§ 15 ZDS Daňové přiznání

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související s § 15 ZDS

 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ZDS), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 4 - poplatníci daně
  • - § 5 – výše daně za zdanitelné vozidlo
  • - § 12a – výpočet daně
  • - § 13 – zdaňovací období
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 72 – podání
  • - § 138 – opravné přiznání
  • - § 141 – dodatečné přiznání
  • - § 146 – zaokrouhlování
  • - § 153 odst. 3 – splatnost daně
  • - § 154 – přeplatek na dani
Komentář

Komentář k § 15 ZDS

Daňové přiznání podává poplatník daně pouze v případech, kdy v něm má být uvedeno alespoň jedno zdanitelné vozidlo, pro které je v příloze k ZDS stanovena nenulová výše daně. V daňovém přiznání se uvádí i zdanitelná vozidla osvobozená od daně, s výjimkou tzv. vozidel diplomatických a těch osvobozených vozidel, za která činí dílčí daň 0 Kč.

Poplatník, který má k používání pouze zdanitelná vozidla, pro která je v příloze k ZDS stanovena daň ve výši 0 Kč, daňové přiznání nepodává.

Bez ohledu na to, jak vysoká je výsledná daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo, se v daňovém přiznání uvádí vozidlo, za které se uplatňuje sleva na dílčí dani podle § 12 ZDS, a to z důvodu, že nárok na tuto slevu vznikne, jen když je v daňovém přiznání uplatněna.

Daňové přiznání se podává po skončení zdaňovacího období, nejpozději však do 31. ledna kalendářního roku následujícího po zdaňovacím období, a to i v případě, že daňové přiznání vypracovává za poplatníka daňový poradce. Do téhož data je poplatník povinen na svůj účet u správce daně uhradit (převodem z účtu, složenkou anebo v hotovosti) daň.

Jestliže

Nahrávám...
Nahrávám...