dnes je 20.4.2024

Input:

§ 16 ZDPH Pořízení zboží z jiného členského státu

11.11.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.4.16
§ 16 ZDPH Pořízení zboží z jiného členského státu

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 2 ZDPH – Předmět daně

  • § 11 ZDPH – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

  • § 13 ZDPH – Dodání zboží

  • § 25 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu

  • § 35 ZDPH – Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů

  • § 82 ZDPH – Vracení daně plátcům v jiných členských státech

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Uvedený paragraf stanoví podmínky, za kterých se jedná o pořízení zboží z jiného členského státu a řeší uplatňování daně při obchodování se zbožím mezi členskými státy.

K § 16 odst. 1 ZDPH

V odstavci 1 je vymezen pojem "pořízení zboží z jiného členského státu" jako nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník za podmínky, že zboží je pořízeno od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě, pokud tyto osoby nejsou v členském státě, kde byla zahájena přeprava zboží osvobozené od daně, a zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu do tuzemska nebo do členského státu odlišného.

Přepravu nebo odeslání přitom může uskutečnit

  • pořizovatel,

  • dodavatel – osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje dodání zboží, nebo

  • zmocněná třetí osoba.

K § 16 odst. 2 ZDPH

V odstavci 2 je stanoven postup pro případ, kdy právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, uskutečnila dovoz zboží do jiného členského státu a z tohoto jiného členského státu bylo zboží následně přepraveno nebo odesláno do tuzemska. V takovém případě se pro účely zákona o DPH považuje zboží za odeslané nebo přepravené do tuzemska z jiného členského státu, do kterého byl uskutečněn dovoz.

Pokud by však právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, uskutečnila dovoz zboží ze třetí země do tuzemska a přeprava zboží by pokračovala dále do jiného členského státu, například do Rakouska, může tato právnická osoba požádat o vrácení daně z dovozu. Předpokladem pro vrácení daně je, že uvedená právnická osoba prokáže, že pořízení zboží do Rakouska bylo předmětem daně. Potom se na právnickou neziskovou osobu vztahují pro vrácení daně obdobně ustanovení § 82 až § 82b ZDPH.

K § 16 odst. 3 ZDPH

Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem

Nahrávám...
Nahrávám...