dnes je 8.6.2023

Input:

§ 38lm ZDP Přeplatek

28.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.1.10.13
§ 38lm ZDP Přeplatek

Jaroslava Pfeilerová

Úplné znění

Ustanovení související k § 38lm ZDP

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 154 – Přeplatek
Komentář

Komentář k § 38lm ZDP

Odst. 1 § 38lm ZDP stanoví specifické nakládání s přeplatkem na osobním daňovém účtu, které je odlišné od běžného postupu stanoveného v ust. § 154 DŘ. V režimu paušální daně není dovoleno vzniklý přeplatek využívat na nedoplatek poplatníka na jiném účtu (např. na daň z nemovitostí) nebo nedoplatek evidovaný u jiného správce daně. Důvodem tohoto postupu je umožnit poplatníkovi, aby zálohy na daň v paušálním režimu uhradil dopředu. Zálohy jsou sice splatné pravidelně za kalendářní měsíc, ale poplatník je může uhradit předem najednou nebo např. v jedné splátce. To znamená, že předem zaslané prostředky budou postupně započítávány na splatné paušální zálohy. ZDP však počítá s výjimkami z tohoto pravidla v případech, že poplatník o takové použití přeplatku požádá, přestane být poplatníkem v paušálním režimu nebo nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v paušálním režimu.

Příklady

Příklad

Poplatník, u kterého správce daně evidoval nedoplatek na dani z nemovitostí, hradil zálohy na společný osobní daňový účet. V květnu bylo zjištěno, že tento poplatník nesplnil podmínky pro vstup do paušálního režimu. Úhrady na společný osobní daňový účet tedy byly posouzeny jako platby bez právního důvodu a nebyl důvod využít finanční prostředky na úhradu nedoplatku na dani z nemovitostí.

Komentář

Odst. 2 § 38lm ZDP stanoví, že v případě nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu, poplatníkovi zanikne přeplatek ve výši, které byly

Nahrávám...
Nahrávám...