dnes je 9.12.2023

Input:

§ 46a ZDPH Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky

30.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.7.460001
§ 46a ZDPH Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 42 ZDPH – Oprava základu daně a výše daně

  • § 43 ZDPH – Oprava výše daně v jiných případech

  • § 46 ZDPH

  • § 46b – § 46g ZDPH

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Novelou 2019 byl do zákona vložen zcela nový koncept snížení základu daně z nedobytných pohledávek. Na základní ustanovení v § 46 ZDPH navazují další ustanovení § 46a až § 46g. V § 46a je stanoven postup při opravě základu daně u nedobytné pohledávky. Je uplatněna zásada, že opravu je možné provést jen ze zjištěné výše pohledávky, z její správné a poslední známé výše, po všech předcházejících případných opravách základu daně a daně za příslušné zdanitelné plnění.

K § 46a odst. 1 ZDPH

V odst. 1 je stanoveno, v jaké výši se oprava základu daně z nedobytných pohledávek provádí. Ve všech jednotlivých případech uvedených v odst. 1 se oprava provádí z neobdržené úplaty, případně z předpokládané neobdržené úplaty v případě oddlužení.

K § 46a odst. 2 ZDPH

Pokud se na pohledávky věřitele vztahuje pojištění a věřitel obdrží v souvislosti s pojištěním pojistné plnění, sníží se oprava základu daně z neobdržené pohledávky

Nahrávám...
Nahrávám...