dnes je 1.2.2023

Nejnovější

§ 106b ZDPH Zrušení registrace plátce na žádostGarance

23.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 106b ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2023 Předchozí §§ 106b Následující §č. 235/2004 Sb....§ 106bZrušení registrace plátce na žádost(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, požádat ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

§ 106 ZDPH Zrušení registrace plátce z moci úředníGarance

18.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 106 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2023 Předchozí §§ 106 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 106Zrušení registrace plátce z moci úřední(1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátcea) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti ...

Dostupné v časových verzích: 2023

§ 101h ZDPH Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

11.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 101h ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2023 Předchozí §§ 101h Následující §č. 235/2004 Sb....§ 101hNásledky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

§ 101g ZDPH Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

9.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 101g ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2023 Předchozí §§ 101g Následující §č. 235/2004 Sb....§ 101gPostup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

§ 101j ZDPH Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášeníGarance

9.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 101j ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2023 Předchozí §§ 101j Následující §č. 235/2004 Sb....§ 101jVyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášeníPovinnost uhradit pokutu nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

§ 94 ZDPH Povinná registrace plátceGarance

6.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 94 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.7.2022 Předchozí §§ 94 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 94Povinná registrace plátce(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního ...

Dostupné v časových verzích: 2023

§ 8 ZDPH Místo plnění při prodeji zboží na dálkuGarance

4.1.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 8 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.7.2022 Předchozí §§ 8 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 8Místo plnění při prodeji zboží na dálku(1) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
více článků
Nejčtenější

§ 20c Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osobGarance

28.8.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Děrgel Úplné znění § 20c zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.8.2014 Předchozí §§ 20c Následující §č. 586/1992 Sb....§ 20cObchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osobObchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických ...

§ 38ln ZDP Nedoplatek na záloze na veřejné pojistnéGarance

9.3.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslava Pfeilerová Úplné znění § 38ln zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 38ln Následující §č. 586/1992 Sb....§ 38lnNedoplatek na záloze na veřejné pojistnéNedoplatek na záloze na veřejné pojistné splatné v průběhu zdaňovacího období ...

§ 24 ZDPGarance

19.4.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Ivan Brychta Úplné znění § 24 zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 24 Následující §č. 586/1992 Sb....§ 24(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

§ 38l ZDP Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35 odst. 4 a § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daněGarance

18.2.2022, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miloš Hovorka Úplné znění § 38l zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 1.1.2022 Předchozí §§ 38l Následující §č. 586/1992 Sb....§ 38lZpůsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35 odst. 4 a § 35ba a daňového ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

§ 25 ZDPGarance

19.4.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Ivan Brychta Úplné znění § 25 zákona č. 586/1992 Sb. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů, s účinností ke dni 4.2.2021 Předchozí §§ 25 Následující §č. 586/1992 Sb....§ 25(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejménaa) výdaje (náklady ...

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 18/2023 Sb. novela zák. č. 300/2013 Sb. (vyšlo dne: 23.1.2023 v částce č. 10)
  • 19/2023 Sb. novela zák. č. 458/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 23.1.2023 v částce č. 10)
  • 20/2023 Sb. novela zák. č. 65/2022 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 23.1.2023 v částce č. 10)
  • 21/2023 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 26.1.2023 v částce č. 11)
  • 22/2023 Sb. o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 26.1.2023 v částce č. 11)
  • 23/2023 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 26.1.2023 v částce č. 11)
  • 24/2023 Sb. novela vyhl. č. 418/2003 Sb. (vyšlo dne: 27.1.2023 v částce č. 12)
  • 25/2023 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 31.1.2023 v částce č. 13)
  • 26/2023 Sb. novela vyhl. č. 478/2000 Sb. (vyšlo dne: 31.1.2023 v částce č. 14)
  • 27/2023 Sb. o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) (vyšlo dne: 31.1.2023 v částce č. 15)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Přiznání fyzických osob a podávání přehledů

1.2.2023, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a také související přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Součástí výkladu bude i upozornění na změny ve formulářích a také na povinnosti, které podáním mohou vzniknout (zálohová povinnost na další období apod.).

Daně z příjmů - novinky pro rok 2023

2.2.2023, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor novinek v daních z příjmů pro rok 2023 včetně některých změněných výkladů správce daně.

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP

13.2.2023, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států? Víte, že máte jako vysílající zaměstnavatel velkou řadu dalších povinností? Víte, kdy máte vyslání hlásit příslušné instituci v zahraničí a jaké jsou povinnosti z hlediska pojištění a zdanění těchto zaměstnanců?

Cestovní náhrady

13.2.2023, On-line, Jaroslava Pfeilerová

Výklad problematiky související s cestovními náhradami budou z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány, problémy z praxe (včetně souvisejících daňových dopadů). Zaměříme se na vazbu na elektromobilitou, home office, teambuilding a také na problematiku cestovních náhrad v rámci poskytování služeb mezi členskými státy apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Daňové a účetní novinky 2023

24.2.2023, Praha, RNDr. Ivan Brychta

Seznámíte se s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2023. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2022, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny sazeb cestovních náhrad). Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Daňový kalendář
únor 2023
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Nejbližší daňová povinnost:
7.2.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
7.2.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden
Kurzy měn 1.2.2023
 1 EUR23,77 CZK (-0,01)
 1 USD21,8 CZK (-0,16)
 1 GBP26,89 CZK (-0,12)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY16,83 CZK (-0)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...