dnes je 21.2.2024

§ 38a ZDP ZálohyGarance

20.1.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 35ba ZDP - Slevy na daniGarance

4.1.2022, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanoveních § 35 až § 35bc ZDP jsou upraveny jednotlivé druhy slev, které si mohou daňoví poplatníci uplatnit ke snížení daně z příjmů, pokud splní stanovené podmínky. § 35 upravuje slevy na dani, jež si může uplatnit pouze zaměstnavatel (fyzická nebo…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

§ 35c ZDP - Daňové zvýhodněníArchiv

4.1.2022, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má nárok na tzv. daňové zvýhodnění na vyživované dítě, jež s ním žije ve společně hospodařící domácnosti. S účinností od zdaňovacího období 2014 musí být tato domácnost na území členského státu Evropské unie nebo státu…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

§ 35d ZDP - Uplatnění nároku na slevu na dani a na daňové zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnostiArchiv

4.1.2022, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti může poplatník uplatnit téměř všechny druhy slev na dani uvedené v § 35ba ZDP (např. základní slevu, slevu na invaliditu, slevu na studenta) kromě slevy na dani na druhého manžela, slevy za umístění dítěte…

Dostupné v časových verzích: 2022

§ 35bb ZDP - Sleva za umístění dítěteArchiv

4.1.2022, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od zdaňovacího období 2014 lze využívat slevu za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení, která byla do ZDP doplněna zákonem o dětské skupině. Účelem této slevy na dani je daňově zvýhodnit rodiče, kteří pečují o malé děti,…

Dostupné v časových verzích: 2022

§ 16 ZDP - Sazba daněArchiv

4.1.2022, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

§ 4 ZDP - Osvobození od daněArchiv

18.12.2021, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 4 jsou téměř komplexně upraveny příjmy, které sice předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou, ale jsou od této daně osvobozeny. Některé další druhy osvobozených příjmů fyzických osob jsou upraveny ještě v § 6 a 10 ZDP. V souvislosti se zrušením daně…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

§ 38s ZDPGarance

14.4.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 3 ZDP - Předmět daně z příjmů fyzických osobGarance

16.3.2021, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod mohou být daně a poplatky ukládány jen na základě zákona. Český právní řád obsahuje několik zákonů, které upravují zdaňování příjmů, majetku či jiných skutečností. Každý hmotněprávní daňový předpis by…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 6 ZDP - Příjmy ze závislé činnostiGarance

23.2.2021, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 38la ZDP Správa paušálních veřejných pojistnýchGarance

18.2.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení zaměstnaneckých benefitů nejen v době koronavirové krizeArchiv

5.5.2020, Ing Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem a jak rychle mohu zrušit v dané situaci spojené s COVID-19 benefity pro zaměstnance (stravenky, multisport karty apod.)?

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru v roce 2020Archiv

16.4.2020, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dobu nařízené karantény náleží zaměstnanci za období prvních 14 dnů náhrada mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne nemocenské.

§ 16a ZDP - Solidární zvýšení daněArchiv

18.3.2020, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7 ZDP - Příjmy ze samostatné činnostiArchiv

16.3.2020, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9 ZDP - Příjmy z nájmuGarance

12.3.2020, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 7a ZDP - Daň stanovená paušální částkouArchiv

15.2.2018, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7b ZDP - Daňová evidenceArchiv

2.2.2018, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 8 ZDP - Příjmy z kapitálového majetkuArchiv

1.2.2018, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 5 ZDP - Základ daně a daňová ztrátaArchiv

11.1.2018, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 38gb ZDP - Daňové přiznání v insolvenčním řízeníGarance

18.10.2017, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 15 ZDP - Nezdanitelná část základu daněArchiv

27.9.2017, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny týkající se zdanění příjmů ze závislé činnosti na základě zákona č. 170/2017 Sb.Archiv

25.7.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si uvedeme hlavní změny týkající se zdanění příjmů ze závislé činnosti v ZDP na základě zákona č. 170/2017 Sb. Zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 61, která byla rozeslána dne 16. 6. 2017. Pro použití jednotlivých změn v ZDP je důležité znění bodu…

§ 36 ZDP - Zvláštní sazba daněGarance

25.11.2016, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 ZDP - Poplatníci daně z příjmů fyzických osobGarance

12.7.2016, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 16b ZDP - Zdaňovací obdobíGarance

5.10.2015, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 12 ZDP - Společné příjmy a výdajeGarance

23.9.2015, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 10 ZDP - Ostatní příjmyArchiv

21.5.2015, JUDr. Pavla Blažková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyn GFŘ D-22Archiv

17.3.2015, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů (na rozdíl například od účetních předpisů) není „prováděn”, tedy rozpracován a vysvětlován prostřednictvím prováděcích vyhlášek. V zájmu uplatňování jednotného postupu v ne vždy zcela jasných ustanoveních zákona, jsou vydávány Pokyny…

Přiznání k dani z příjmů FO 2014Archiv

3.2.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby se správce daně dozvěděl stěžejní údaje o daňovém subjektu, zejména zda správně stanovil daňovou povinnost, musí se nějakým legálním způsobem dostat k relevantním informacím. Protože není reálné ani žádoucí, aby za každé zdaňovací období prováděl u všech…

Optimalizace daňové povinnosti v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014Archiv

29.1.2015, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zpracováním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 si v příspěvku připomeneme tři skutečnosti, které mohou vést k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Jednak jsou to změny v uplatnění institutu solidárního zvýšení…

§ 38 ZDPArchiv

15.11.2014, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové výdaje u zaměstnaneckých benefitůArchiv

15.7.2014, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V příspěvku si uvedeme blíže podmínky pro daňovou uznatelnost poskytovaných peněžních a nepeněžních plnění zaměstnavatelem jako zaměstnanecké benefity jeho zaměstnancům. Rovněž si uvedeme, kdy zaměstnavatel nebude moci plnění poskytované zaměstnancům zahrnout…

Nahrávám...
Nahrávám...