dnes je 20.4.2024

Input:

§ 37 ZDPH Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

20.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.7.37
§ 37 ZDPH Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 36 ZDPH – Základ daně

  • § 37a ZDPH – Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění

  • § 41 ZDPH – Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně

  • § 42 ZDPH – Oprava základu daně

  • § 43 ZDPH – Oprava výše daně

  • § 47 ZDPH – Sazby daně u zdanitelného plnění

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Komentář:

V § 37 ZDPH je uveden postup výpočtu daně. Daň lze vypočítat jak z částky v úrovni bez daně, tak i z celkové částky včetně daně.

Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně nebo z úplaty za zdanitelné plnění včetně daně jako rozdíl mezi celkovou částkou včetně daně a částkou vypočtenou z celkové částky pomocí koeficientů 1,21 (pro základní sazbu daně) nebo 1,12 (pro sníženou sazbu daně).

Přehled uplatnění sazeb daně

Sazba daně Výše Uplatnění
Nahrávám...
Nahrávám...