dnes je 20.4.2024

Input:

§ 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plnění

6.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.8.47
§ 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plnění

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 48 – Sazba daně u bytové výstavby

  • přechodná ustanovení k zákonu č. 500/2012 Sb.

  • příloha č. 1 – Seznam zboží podléhající snížené sazbě daně

  • příloha č. 2 – Seznam služeb podléhající snížené sazbě daně

  • příloha č. 4 – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

§ 47 ZDPH jsou stanoveny sazby daně u zdanitelných plnění.

Platnost od 1. 5. 2020.

K § 47 odst. 1 ZDPH

Od r. 2013 je stanovena základní sazba daně ve výši 21 % a snížená sazba daně 15 %. Pokud by došlo v budoucnu ke změnám výše sazeb daně, postupuje se při přechodu obecně jednak podle ustanovení § 47 odst. 2 ZDPH, které stanoví, jaká sazba daně se kdy uplatní (viz níže) a dle § 37a ZDPH, případně dle přechodných ustanovení k příslušné novele zákona o DPH.

K § 47 odst. 2 ZDPH

V odstavci 2 je upřesněno, že se u zdanitelného plnění uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň a u úplaty přijaté za zdanitelné plnění před jeho uskutečněním se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

K § 47 odst. 3 a 4 ZDPH

V těchto odstavcích jsou uvedeny sazby daně platné pro zboží a pro služby.

Obecné pravidlo pro uplatnění sazby daně u zboží je základní sazba daně, tedy 21 %.

U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3, která je součástí zákona, se uplatní první snížená sazba daně, tedy 15 %. U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3a se uplatní druhá snížená sazba daně, tj. 10 % a druhá snížená sazba daně, 10 %, se uplatní od 1. 1. 2020 i u tepla a chladu.

Obdobně u služeb se uplatní základní sazba daně, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 2, které podléhají 15% DPH, služeb uvedených v příloze č. 2a, které podléhají 10 % DPH a s výjimkou stavebních prací pro bytové účely a u výstavby a převodu staveb pro sociální bydlení, u kterých se uplatní 15% DPH za podmínek stanovených v § 48 a 48a ZDPH.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dosavadní části zálohového období na dodání pitné vody, případně odvádění a čištění odpadních vod byla platná sazba daně 15 % a od 1. 5. 2020 se mění na 10 %, použije se pro zdaňování záloh a pro vyúčtování dodávek tepla ustanovení §

Nahrávám...
Nahrávám...