dnes je 20.4.2024

Input:

§ 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plnění

25.2.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.8.47
§ 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plnění

Ing. Hana Straková, ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 48 ZDPH – Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

  • přechodná ustanovení k zákonu č. 500/2012 Sb.

  • příloha č. 1 ZDPH – Seznam zboží podléhající snížené sazbě daně

  • příloha č. 2 ZDPH – Seznam služeb podléhající snížené sazbě daně

  • příloha č. 4 ZDPH – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

§ 47 ZDPH jsou stanoveny sazby daně u zdanitelných plnění.

K § 47 odst. 1 ZDPH

V odst. 1 je stanovena základní sazba daně ve výši 21 %, první snížená sazba daně 15 % s druhá snížená sazba daně 10 %. Pokud by došlo v budoucnu ke změnám výše sazeb daně, postupuje se při přechodu obecně jednak podle ustanovení § 47 odst. 2, které stanoví, jaká sazba daně se kdy uplatní (viz níže) a dle § 37a ZDPH, případně dle přechodných ustanovení k příslušné novele zákona o DPH.

K § 47 odst. 2 ZDPH

V odstavci 2 je upřesněno, že se u zdanitelného plnění uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň a u úplaty přijaté za zdanitelné plnění před jeho uskutečněním se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

Na přelomu r. 2021 a 2022 se postup dle § 47 odst. 2 a § 37a ZDPH uplatní i při vyúčtování elektřiny a plynu za r. 2021, v souvislosti se skutečností, že u plynu a elektřiny bylo rozhodnutím ministryně financí prominuto DPH za listopad a prosinec 2021. V praxi to znamená, že u záloh na dodání plynu a elektřiny za zdaňovací období leden – říjen 2021 se v souladu s výše uvedenými ustanoveními uplatní sazba daně 21 %, za listopad a prosinec 2021 činí sazba daně 0 %. Pokud nastane datum uskutečnění zdanitelného plnění u těchto dodávek (tj. den odečtu z měřícího zařízení nebo den zjištění skutečné spotřeby) v průběhu listopadu nebo prosince, pak na základě výše uvedených ustanovení podléhá rozdíl mezi úplatou za celkovou spotřebu a zaplacenými zálohami rovněž sazbě daně 0 %. K tomuto prominutí daně byla vydána metodická informace GFŘ, v níž jsou uvedeny i příklady výpočtů DPH u vyúčtování dodávek plynu nebo elektřiny.

K § 47 odst. 3 a 4 ZDPH

V těchto odstavcích jsou uvedeny sazby daně platné pro zboží a pro služby.

Obecné pravidlo pro uplatnění sazby daně u zboží je základní sazba daně, tedy 21 %. U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3, která je součástí zákona, se uplatní první snížená sazba daně, tedy 15 %. U zboží, které je uvedeno v příloze č. 3a, se uplatní druhá snížená sazba daně, tj. 10 % a dále se dle § 47 odst. 3 druhá snížená sazba daně, 10 % uplatní i u tepla a chladu.

Obdobně u služeb se uplatní základní sazba daně, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 2, které podléhají 15% DPH, služeb uvedených v příloze č. 2a, které podléhají 10% DPH. Samostatně jsou upraveny sazby daně u stavebních prací pro bytové účely a u výstavby a převodu staveb pro sociální bydlení, u kterých se uplatní 15% DPH za podmínek

Nahrávám...
Nahrávám...